WEBSHOP GAME PHONG VÂN LẬU

NƠI MUA BÁN VẬT PHẨM GAME PHONG VÂN LẬU - PHONG VÂN BỀN NHẤT VIỆT NAM (2016 - 2019)
Nạp mua ngay trên Webshop.Webshop Account thanh lý
● SIÊU THỜI TRANG 77.777.777=>777.777.777 THUỘC TÍNH TỰ CHỌN ●
- Khí Huyết Thể Lực, Lực Công Kick, Phòng Ngự, Bạo Kick, Dẻo Dai, Chính Xác , Né Tránh, Tốc Độ Di Chuyển, Kháng Ngã Ngựa, Kháng Mê, Kháng Trầm, Kháng Tốc ĐỘ, Kháng Độc, Công Kick Áp Huyết, Rớt Ngựa, Mê, Trầm Mạc, Kháng Tốc, Trúng Độc Xuyên Tốc, Tổng Thuộc Tính Chiến Hạp
- 100.000 VND + 77.777.777 thuộc tính cho 1 dòng
- Max Full 777.777.777 thuộc tính tự chọn = 1.000.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Loại Thời Trang Giá :... , Thuộc Tính Tự Chọn:...( Lưu ý : 5 dòng 5 thuộc tính ), Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● SIÊU SET ĐỒ TỪ LV 2222 => 9999 THUỘC TÍNH TỰ CHỌN , CỘNG 80 ●
- Lực Công Kick, Phòng Ngự, Bạo Kick, Chính Xác , Né Tránh,
- Sét LV 2222 : Giá 100.000 VND
- Sét LV 3333 : Giá 200.000 VND
- Sét LV 4444 : Giá 300.000 VND
- Sét LV 5555 : Giá 400.000 VND
- Sét LV 6666 : Giá 500.000 VND
- Sét LV 7777 : Giá 600.000 VND
- Sét LV 8888 : Giá 800.000 VND
- Sét LV 9999 : Giá 1.000.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Sét đồ LV:... , Thuộc Tính Tự Chọn:...( Lưu ý : 5 dòng 1 thuộc tính ), Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● SIÊU DANH HIỆU TỪ 19.000.000 LỰC CHIẾN => 44.000.000 LỰC CHIẾN ●
- Bộ Siêu Danh Hiệu ( Love , Forever , Hiểu Lòng ) + 19.000.000 Lực Chiến : Giá 250.000 VND
- Bộ Siêu Danh Hiệu ( Hồ Tiên , Gấu Trúc Tửu Tiên , Hony ) + 33.000.000 Lực Chiến : Giá 500.000 VND
- Bộ Siêu Danh Hiệu ( My Sunshine , Romantic , Only You ) + 33.000.000 Lực Chiến : Giá 500.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Bộ Siêu Danh Hiệu :... , Giá :..., Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● THẺ DI DÂN ●
- Thẻ Di Dân , Giá : 50.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Thẻ Di Dân :... , Lưu Ý : Không di dân sang server đang đua top sẽ bị xóa nhân vật vĩnh viễn :..., Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● VÀNG KHÓA ●
- Vàng Khóa [1.000.000.000] , Giá : 100.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Vàng Khóa :... , Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● LONG VÂN BẬC 99 ●
- Long Vân Bậc 99, Server Mới , Giá : 40.000 VND
- Long Vân Bậc 99, Server Cũ , Giá : 20.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Long Vân Bậc 99 :... , Số Lượng:..., Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● VẬT PHẨM NÂNG THÚ CƯỠI ●
- Bí Ngô Quả x500 Viên => Lên 1 Con, Giá : 100.000 VND
- Hàn Ngọc Đan x500 Viên => Lên 1 Con, Giá : 100.000 VND
- Liệt Diễm Hỏa Nhiên x500 Viên => Lên 1 Con, Giá : 100.000 VND
- Thần Lộc Chi Linh x500 Viên => Lên 1 Con, Giá : 100.000 VND
- Phác Tà Chi Giác x500 Viên => Lên 1 Con, Giá : 100.000 VND
- Mảnh Chi Nha x500 Viên => Lên 1 Con, Giá : 100.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Vật phẩm nâng thú cần mua ( Ví Dụ : Bí Ngô Quả x500 ), Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● CỬU CHUYỂN CÀN KHÔN ●
- Cửu Chuyển Càn Khôn x1000 Viên => Giá : 50.000 VND
- Hướng Dẫn Mua : CLICK mua phía dưới ghi rõ nội dung vào khung GHI CHÚ : Tên Tài Khoản :... , Máy Chủ Đang Chơi :..., Cửu Chuyển Càn Khôn x1000, Link Facebook Liên hệ : .. ( Ví Dụ : https://www.facebook.com/hotro.8)


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

● CẦN GÌ MUA NẤY ●
- Cần Gì Mua Nấy : Liên Hệ GM FB : https://www.facebook.com/hotro.8


LIÊN HỆ GM TƯ VẤN MUA TRỰC TIẾP TRÊN WEBSHOP

Liên hệ đặt mua Account Lực Chiến theo yêu cầu ! !!
page visit count
Số Lượt Truy Cập
arabic logo design

Kiếm tiền online từ website của bạn